در صورت تغییر آزمون تافل آی بی تی یا بروز مشکل در آزمون چه کنم؟Reviewed by بازارگردی on Dec 16Rating: 5.0

چنانچه آزمون تافل آی بی تی شما پیش از روز آزمون لغو cancel شود، یا به دلیل بی نظمی در آزمون نمره شما قابل محاسبه نباشد و یا نمرات آزمون لغو شود، می توانید بدون نیاز به پرداخت هزینه تغییر آزمون تافل آی بی تی reschedule تاریخ دیگری را برای شرکت در آزمون انتخاب نمایید.

چنانچه در روز آزمون پس از حضور در مرکز برگزاری آزمون تافل آی بی تی متوجه شوید که آزمون از سوی ETS لغو شده است، می توانید بدون پرداخت هزینه تغییر آزمون تافل آی بی تی تاریخ آزمون خود ار تغییر دهید و یا بازپرداخت refund هزینه آزمون را به صورت کامل دریافت نمایید.

چنانچه پس از شرکت در آزمون نمرات شما از سوی ETS لغو گردد، ETS به صلاحدید خود تعیین می کند که آیا واجد شرایط شرکت مجدد در آزمون تافل آی بی تی بدون پرداخت هزینه و یا دریافت بازپرداخت کامل full refund هستید یا نه. دلایل لغو آزمون تافل آی بی تی از سوی ETS می تواند اشتباهات اجرایی (زمانبندی نامناسب، اسقرار نادرست، دستگاه ها یا تجهیزات معیوب…)، حوادث طبیعی و دیگر شرایط اضطراری، دسترسی نامناسب به محتوی آزمون، تناقض در هویت، سوء رفتار، سرقت ادبی و عملکرد متناقض در بخش های مختلف آزمون را شامل شود.

چنانچه ETS آزمون تافل آی بی تی را لغو نماید و یا نمرات آزمون تافل آی بی تی را پس از آزمون لغو کند، و آزمون دهنده به منظور رسیدن به محل آزمون متقبل هزینه های سفر شده باشد، با ارائه مدارک مربوط به هزینه های معمول سفر می تواند واجد شرایط دریافت بازپرداخت refund هزینه سفر (تنها برای فرد آزمون دهنده) باشد. برای این کار آزمون دهنده تا ۳۰ روز پس از تاریخ آزمون اصلی فرصت دارد درخواست خود را به ETS اعلام نماید. بازپرداخت ها به دلار آمریکا می باشد.

چنانچه در روز آزمون به دلیل بروز مشکلات فنی آزمون تافل آی بی تی به موقع برگزار نگردد و یا تغییر یابد، و یا بعدا مش خص شود که نمرات شما را نمی توان به دانشگاه ها ارسال نمود، می توانید بدون پرداخت هزینه تغییر آزمون تافل آی بی تی آزمون خود را تغییر دهید و یا با دریافت بازپرداخت کامل هزینه ثبت نام آزمون خود را لغو نمایید.