لغو آزمون جی آر ای جنرال کاغذی Canceling GRE General PBT Registration به چه صورت است؟Reviewed by بازارگردی on Jan 5Rating: 5.0

چنانچه مایلید آزمون جی آر ای جنرال کاغذی خود را لغو نمایید تا ۴ روز قبل از آزمون فرصت دارید نسبت به لغو آزمون جی آر ای جنرال کاغذی Canceling GRE General PBT Registration اقدام نمایید. در غیر این صورت، هزینه ثبت نام آزمون جی آر ای به شما بازپرداخت نخواهد شد. برای مثال، برای لغو آزمون جی آر ای Canceling GRE General PBT Registration روز شنبه تا سه شنبه قبل از آزمون فرصت دارید تقاضای لغو نمایید. در غیر این صورت، ریفاندی به شما تعلق نخواهد گرفت. هزینه ای که بابت لغو آزمون به شما بازپرداخت می گردد معادل نصف هزینه ثبت نام می باشد که طی چند روز پس از اعلام refund از سوی ETS به کارتی که با آن پرداخت را انجام داده اید برگردانده می شود.

برای لغو آزمون جی آر ای جنرال کاغذی خود Canceling GRE General PBT Registration می توانید از طریق شماره های ۱۶۰۹۷۷۱۷۶۷۰  و یا  ۱۸۶۶۴۷۳۴۳۷۳ با ETS تماس بگیرید و یا تقاضای خود را از طریق لینک https://www.ets.org/gre/contact/contact_form و یا ایمیل gre-info@ets.org  به ETS ارسال نمایید.

ساعت های تماس تلفنی دوشنبه تا جمعه از ۸ صبح تا ۷:۴۵ بعدازظهر به وقت شرقی (به جز روزهای تعطیل رسمی آمریکا) می باشد.

اطلاعاتی که از شما خواسته می شود شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، آدرس، شماره تأییدیه ثبت نام registration number و تاریخ آزمون جی آر ای می باشد.

درخواست های شما تا ۳ روز کامل قبل از آزمون تعیین شده باید در ETS دریافت گردد. در غیر این صورت، تقاضای شما برای لغو آزمون جی آر ای جنرال کاغذی Canceling GRE General PBT Registration ترتیب اثر داده نمی شود و ریفاندی به شما تعلق نمی گیرد.