ویژگی های ساختاری آزمون جی آر ای جنرال کاغذی Paper-basedReviewed by بازارگردی on Dec 22Rating: 5.0
  • هنگام پاسخ به بخش استدلال کیفی Verbal Reasoning و بخش استدلال کمی Quantitative Reasoning در هر بخش آزادید که به هر ترتیبی که مایلید به پرسش ها پاسخ دهید، برخی پرسش ها را رها نموده و در آخر به آن ها برگردید یا پاسخ خود را تغییر دهید.
  • پاسخ ها را باید در خود جزوه سؤالات وارد کنید و برگه جواب جداگانه وجود ندارد
  • یک ماشین حساب ETS در بخش Quantitative Reasoning دریافت خواهید کرد؛ و اجازه استفاده از ماشین حساب شخصی خود را ندارید.

به منظور آشنایی بیشتر با آزمون جی آر ای جنرال کاغذی Paper-based به لینک https://www.ets.org/s/gre/pdf/practice_book_GRE_pb_revised_general_test.pdf رفته و در آزمون های تمرینی Practice Test شرکت نمایید.