پرسش های ریاضی بخش استدلال کمی آزمون جی آر ای جنرال در چه سطحی است؟Reviewed by بازارگردی on Dec 30Rating: 5.0

آزمون جی آر ای جنرال برای ارزیابی استدلال کمی Quantitative Reasoning و پرسش های ریاضی از پایه های ریاضی سطح دبیرستان استفاده می کند. مطالب ریاضی توانایی آزمون دهنده در درک مفاهیم اولیه حسابان، جبر، هندسه و تجزیه و تحلیل داده، استدلال کمی و حل مسائل در یک محیط کمی را ارزیابی می کند.