ویژگی ها ی ساختاری آزمون جی آر ای جنرال کامپیوتری چگونه است؟Reviewed by بازارگردی on Dec 30Rating: 5.0

از ویژگی ها ی ساختاری آزمون جی آر ای جنرال کامپیوتری به کارگیری تکنولوژی پیشرفته است که به آزمون دهنده این امکان را می دهد تا آزادانه در کل سؤالات هر بخش آزمون حرکت نماید. از ویژگی ها ی ساختاری آزمون جی آر ای جنرال کامپیوتری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • امکان مشاهده preview و بازنگری قسمت های مختلف هر بخش آزمون
  • ویژگی های “Mark” و “Review” برای تگ نمودن پرسش ها، به این ترتیب می توانید آن پرسش ها را رها کرده و در صورت داشتن وقت باقیمانده در آن بخش از آزمون به پرسش های tag شده بازگردید.
  • امکان تغییر/ویرایش پاسخ ها در هر بخش
  • دسترسی به یک ماشین حساب بر روی صفحه کامپیوتر برای بخش استدلال کمی (Quantitative Reasoning)

برای اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی های ساختاری آزمون جی آر ای جنرال کامپیوتری برنامه POWERPREP در لینک https://www.ets.org/gre/revised_general/prepare/powerprep2 را دانلود نمایید.