نمرات آزمون تافل اینترنتی Internet-Based TOEFL test به چه شکل است؟Reviewed by بازارگردی on Dec 15Rating: 5.0

نمرات آزمون تافل اینترنتی Internet-Based TOEFL test در هر ۴ بخش Reading, Listening, Speaking, Writing نمرات جداگانه و یک نمره کلی را در بر می گیرد:

  • Reading از ۰ تا ۳۰
  • Listening از ۰ تا ۳۰
  • Speaking از ۰ تا ۳۰
  • Writing از ۰ تا ۳۰
  • نمره کلی از ۰ تا ۱۲۰

نمره کلی آزمون تافل اینترنتی مجموع نمرات چهار توانایی (Skills) می باشد.

گزارش report نمرات آزمون تافل اینترنتی شامل نمرات جداگانه هر بخش، نمره کلی و ارائه نظر در مورد توانایی زبانی که در سطح نمره آزمون دهنده به طور معمول از وی انتظار می رود.

گزارشات نمرات آزمون تافل اینترنتی تنها آخرین آزمون را در بر می گیرد. اما در آزمون جی آر ای گزینه ScoreSelect این انتخاب را به آزمون دهندگان می دهد که از بین آزمون هایی که در ۵ سال گذشته شرکت نموده اند یک یا بیشتر را برای ارسال به دانشگاه های مورد نظر خود انتخاب نمایند. نمرات آزمون تافل اینترنتی به طور کامل (شامل نمرات هر ۴ بخش و نمره کلی)گزارش می شوند.

در پایان آزمون تافل اینترنتی شما این انتخاب را خواهید داشت که نمرات خود را کنسل نمایید. البته این طور نیست که تقاضای کنسل شدن بخش خاصی از آزمون را داشته باشید و با انتخاب گزینه Cancel my scores نمرات آزمون تافل اینترنتی به طور کامل کنسل خواهد شد و امکان گزارش نمرات آزمون تافل اینترنتی یا مشاهده آنلاین نمرات شما وجود ندارد.