در آزمون تافل اینترنتی ساختار بخش های Reading, Listening, Speaking, Writing چگونه است؟Reviewed by بازارگردی on Dec 14Rating: 5.0

بخش Reading در آزمون تافل اینترنتی شامل ۳ یا ۴ متن reading می باشد و در هر متن بین ۱۲ تا ۱۴ پرسش وجود دارد. در این بخش بین ۶۰ تا ۸۰ دقیقه برای پاسخگویی به پرسش ها فرصت دارید. متون reading در تافل اینترنتی گزیده هایی از کتب درسی دانشگاهی می باشند که موضوعات متفاوتی را در بر می گیرند و به عنوان مقدمه در رشته یا تاپیک خاص به کار می روند. در صورت آشنا نبودن با موضوع یک متن نگران نشوید چون اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ به پرسش ها را می توانید در متن بیابید.

بخش Listening در آزمون تافل اینترنتی شامل پرسش هایی در مورد سخنرانی های آکادمیک و مکالمات طولانی تر که در آن ها گفتار بسیار طبیعی به نظر می رسد. در طول آزمون می توانید از بخش های مختلف Listening یادداشت بردارید. بخش Listening شامل:

  1. چهار تا شش سخنرانی، هر کدام به مدت ۳ تا ۵ دقیقه، ۶ پرسش برای هر سخنرانی، ۶۰ تا ۹۰ دقیقه
  2. دو تا سه مکالمه، هر یک به مدت ۳ دقیقه، ۵ پرسش برای هر مکالمه، ۶۰ تا ۹۰ دقیقه

بخش Speaking در آزمون تافل اینترنتی تقریبا ۲۰ دقیقه است و شامل ۶ پرسش.

  1. دو پرسش نخست “independent Speaking tasks” نامیده می شوند به این دلیل که برای پاسخ به این پرسش ها کاملا از نظرات و عقاید خود استفاده می کنید.
  2. چهار پرسش بعدی “integrated Speaking tasks” نامیده می شوند به این دلیل که توانایی های زبان انگلیسی_ Listening و Speaking یا Listening, Reading و Speaking_ را دقیقا مطابق با شرایط واقعی در داخل و یا بیرون از محیط کلاسی با هم تلفیق می کنید.

شما از طریق میکروفن های موجود در هدست صحبت می کنید، صدای شما ضبط و به شبکه امتیازدهی ETS ارسال می گردد و در آنجا ارزیاب های تأیید شده انسانی (۳ تا ۶ نفر) به شما از مقیاس ۰ تا ۴ نمره می دهند. میانگین نمره در ۶ تمرین به نمره مقیاس بندی ۰ تا ۳۰ تبدیل می شود. البته ارزیاب ها از شما انتظار پاسخ های بی نقص ندارند و حتی پاسخ های با نمره بالا نیز ممکن است اشتباهات گاه به گاه را شامل شوند. تلفظ شما لزوما نیازی نیست شبیه یک انگلیسی زبان باشد. ارزیاب ها به اثربخشی برقراری ارتباط و توانایی شما در انجام تمرین هایی که به شما داده می شود اهمیت می دهند.

بخش Writing در آزمون تافل اینترنتی در مجموع شامل ۵۰ دقیقه است. از شما خواسته می شود به ۲ تمرین writing پاسخ دهید: integrated Writing task و independent Writing task.

  1. Integrated Writing task (20 دقیقه) _متن کوچکی را بخوانید و به سخنرانی کوتاهی گوش دهید. و بعد از آن در پاسخ به آنچه خوانده و گوش داده اید بنویسید.
  2. Independent Writing task (30 دقیقه) _مقاله ای در پاسخ به موضوع Writing بنویسید. برای دیدن فهرستی از موضوعات topics این بخش، The Official Guide to the TOEFL Test را در لینک http://store.digitalriver.com/store/ets/DisplayCategoryProductListPage/categoryID.3552000 خریداری نمایید.

پاسخ های خود را بر روی کیبورد کامپیوتر تایپ می کنید و سپس آن پاسخ ها به شبکه امتیازبندی ETS ارسال می گردد.

جواب های بخش Writing در مقیاس ۰ تا ۵ ارزیابی می شوند. نمره میانگین دو تمرین writing به نمره مقیاس بندی ۰ تا ۳۰ تبدیل می شود. ارزیاب ها از شما انتظار ندارند مقاله جامع درباره موضوعی تخصصی بنویسید _پاسخ شما به عنوان پیش نویس اولیه شناخته می شود. بنابراین حتی در صورت وجود اشتباهاتی در مقاله می توانید نمره ای عالی از این بخش بگیرید.