تغییر آزمون جی آر ای جنرال کاغذی Rescheduling GRE General PBT Registration به چه صورت است؟Reviewed by بازارگردی on Jan 5Rating: 5.0

چنانچه مایلید تاریخ آزمون جی آر ای جنرال کاغذی خود را تغییر دهید تا ۴ روز قبل از روز آزمون فرصت دارید برای تغییر آزمون جی آر ای جنرال کاغذی Rescheduling GRE General PBT Registration اقدام نمایید. در غیر این صورت، هزینه ثبت نام در تاریخ جدید را باید به طور کامل بپردازید و هزینه آزمون قبلی به شما بازپرداخت نخواهد شد. برای مثال، به منظور تغییر تاریخ آزمون جی آر ای جنرال کاغذی Rescheduling GRE General PBT Registration روز شنبه آخرین مهلت سه شنبه قبل از آزمون می باشد.

هزینه تغییر تاریخ آزمون جی آر ای جنرال کاغذی Rescheduling GRE General PBT Registration مبلغ ۵۰ دلار آمریکا می باشد که به صورت تلفنی و یا از طریق ایمیل قابل انجام می باشد.

وقت تعیین شده را نمی توان به یک سال بعد از تاریخ آزمون جی آر ای تعیین شده تغییر داد.

 به هنگام تغییر تاریخ آزمون جی آر ای جنرال کاغذی Rescheduling GRE General PBT Registration باید شماره تأییدیه و نام کامل خود را ارائه دهید.

تغییر نوع آزمون از جی آر ای کامپیوتری computer-based به جی آر ای کاغذی paper-based و برعکس امکان پذیر نیست.

برای تغییر تاریخ و یا مرکز آزمون جی آر ای جنرال کاغذی Rescheduling GRE General PBT Registration می توانید از طریق شماره های ۱۶۰۹۷۷۱۷۶۷۰  و یا  ۱۸۶۶۴۷۳۴۳۷۳ با ETS تماس بگیرید و یا از طریق لینک https://www.ets.org/gre/contact/contact_form یا ایمیل gre-info@ets.org تقاضای خود را به ETS ارسال نمایید.

ساعت های تماس تلفنی دوشنبه تا جمعه از ۸ صبح تا ۷:۴۵ بعدازظهر به وقت شرقی (به جز روزهای تعطیل رسمی آمریکا) می باشد.

اطلاعاتی که برای تغییر تاریخ و یا مرکز آزمون جی آر ای جنرال کاغذی Rescheduling GRE General PBT Registration از شما خواسته می شود شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، آدرس، شماره تأییدیه ثبت نام registration number، تاریخ آزمون جی آر ای، مرکز آزمون دلخواه و تاریخ جدید آزمون جی آر ای می باشد.

درخواست های شما تا ۳ روز کامل قبل از آزمون تعیین شده باید در ETS دریافت گردد. در غیر این صورت، تقاضای شما برای تغییر تاریخ آزمون جی آر ای ترتیب اثر داده نمی شود.