همانطور که می دانید کاربران Skype می توانند از امکانات چت نوشتاری، گفتاری و تصویری (ویدیویی) و همچنین امکانات برگزاری کنفرانس به رایگان استفاده کنند. اما اسکایپ قابلیت های دیگری نیز در اختیار کاربرانش قرار می دهد که از طریق آن می توانند با خطوط تلفن کشورهای مختلف ارتباط برقرار کنند. نرخ این ارتباط بر اساس کشوری که با آن ارتباط برقرار می کنید محاسبه می شود و باید به صورت پیش پرداخت، به شکل اعتبار در حساب کاربر قرار گیرد تا در هنگام لزوم از آن استفاده شود.

skype-pay-guide-01
بدین منظور ابتدا Skype خود را باز نمایید
و در منوی Skype گزینه Buy credit را انتخاب نمایید

skype-pay-guide-03
سپس صفحه ای روس Browser  شما باز می گردد
در این صفحه اعتیاری که قصد خریداری دارید را انتخاب نمایید
سپس  طبق تصویر جهت واحد ارز eur را به usd dollar تغییر دهید
سپس بر روی continue کلیک نمایید

 

skype-pay-guide-04
در این صفحه اطلاعات خود را وارد نمایید

 

skype-pay-guide-05
حال وارد مرحله پرداخت می شوید ،به منظور پرداخت اطلاعات وبزا کارت خود را وارد نمایید
Card number:شماره ۱۶ رقمی کارت
Name on card : نام صاحب کارت
Expiry date : تاریخ انقضا کارت
Card security code: کد ۳ رقمی پشت کارت- CVV2
سپس قوانبن را پذیرفته وو جهت تکمیل پرداخت بر روی Continue  کلیک نمایید
سپس در این مرحله پرداخت شما انجام شده و اعتبار مورد نظر به حساب Skype شما اضافه می گردد