جهت پرداخت هزینه WES  کانادا ابتدا وارد لینک زیر  وارد شود.
https://www.wes.org/ca/
در پنجره چدید روی گزینه My Account کلیک نمائید.

wes--canada-pay--guide-01
به منظور ورود به صفحه شخصی، ایمیل و پسورد خود را وارد کرده و بر روی  Login  کلیک نمایید

wes--canada-pay--guide-02

بعد از Login صفحه زیر نمایش داده می شود که می بایست بر روی لینک آبی رنگ (Reference No.) 2584248 کلیک نمایید.

wes--canada-pay--guide-03

در صفحه باز شده ابتدا بر روی Order Details کلیک نمایید

wes--canada-pay--guide-04

در این صفحه فاکتور پرداخت شما نمایش داده می شود، بر روی Pay My Balance کلیک نمایید تا وارد مرحله پرداخت شوید

wes--canada-pay--guide-05

صفحه نهایی اطلاعات مربوط به ویزا کارت و آدرس صورتحساب Billing Address می باشد.

۱٫    name: نام و نام خانوداگی ثبت شده در bulling address صاحب کارت
۲٫   phone number  تلفن تماس ثبت شده در bulling address صاحب کارت
۳٫  address :  آدرس خیابان (مربوط به billing address) که به طور پیش فرض گروه بازارگردی  Dubai Building قرار می دهد
۴٫    city:شهر (مربوط به billing address) که به طور پیش فرض گروه بازارگردی dubai قرار می دهد
۵٫    state: به طور پیش فرض گروه بازارگردی du قرار می دهد
۶٫    Zip code: یه  طور پیش فرض گروه بازارگردی ۲۰۲۳ قرار می دهد
۷٫    country: یه  طور پیش فرض گروه بازارگردی United Arab Emirates قرار می دهد
۸٫    Email: ایمیل

اطلاعات پرداخت
۱٫    Name on card :نام صاحب کارت

۲٫Visa: credit card type

۳٫ credit card number : شماره ۱۶ رقمی کارت

۴٫ Expiration Date: تاریخ انقضا کارت

۵٫ credit card CVD: رمز ۳ رقمی ccv2 
در این مرحله فرایند پرداخت شما تکمیل می شود

wes-pay-guide-06
پس از پرداخت رسید پرداخت به شما نمایش داده می شود