Home / trade journal / چاپ و پذیرش مقاله در Chemist

چاپ و پذیرش مقاله در Chemist

معرفی مجله / ژورنال Chemist

ژورنال علمی و مجله بین المللی Chemist در سیستم رنکینگ SJT Scientific Journal Rankings که در سایت SCImago ذکر شده است، دارای رنگینگ و رتبه بندی 26457 می باشد.

این ژورنال در حوزه های Chemical Engineering (miscellaneous) (Q4); Chemistry (miscellaneous) (Q4) به انتشار مقالات علمی می پردازد.

ژورنال علمی و مجله بین المللی Chemist توسط موسسه American Institute of Chemists, Inc. به چاپ می رسد.

شماره و کد ISSN این ژورنال علمی و مجله بین المللی 93025 می باشد.

 

شاخص SCImago Journal Rank) SJR) ژورنال Chemist

مجلاتی که تحت نمایه ISI باشند و در لیست WoS قرار گرفته باشند، گزارش ارجاعات آنها تحت نام JCR منتشر می شود. کلمه JCR مخفف Journal Citation Reports است. به عبارت دیگر، ایمپکت فکتورهای مجلات ISI را JCR می گویند.

در برابر موسسه ISI ، موسسه دیگری به نام سایماگو (SCImago) قرار دارد. این موسسه وابسته به اسکوپوس است که وظیفه بررسی مجلات تحت نمایه اسکوپوس را دارد.

مجلات تحت نمایه اسکوپوس، ایمپکت فکتور خود را دارند و با نام SJR شناخته می شوند. کلمه SJR مخفف SCImago Journal Rank است.

این شاخص می تواند برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل در حوزه های علمی استفاده شود.

در این پایگاه مجلات می توانند مقایسه یا به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.

همچنین رتبه بندی کشور نیز ممکن است مقایسه یا به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مجلات را می توان با موضوع (۲۷ زمینه موضوعی اصلی)، دسته بندی موضوعی (۳۱۳ دسته موضوع خاص) و یا توسط کشور گروه بندی کرد.

پس اگر ضریب تاثیر مجله ای با عبارت JCR عنوان شد، یعنی نمایه ISI دارد و اگر ضریب تاثیر آن با عبارت SJR بیان شد یعنی نمایه Scopus دارد.

آمارهای علمی و تخصصی در خصوص ژورنال Chemist را می توانید در ذیل مشاهده نمائید:

کشور ناشر: United States

موضوع ژورنال: Chemical Engineering (miscellaneous) (Q4); Chemistry (miscellaneous) (Q4)

ناشر: American Institute of Chemists, Inc.

نوع نشریه: trade journal

ISSN: 93025

شاخص SCImago Journal Rank یا به اختصار sjr، یک شاخص جدید و از جمله جامع‌ترین شاخص‌ها است که در نظام رتبه‌بندی سایمگو به وجود آمده است.

اس جی آر، معیاری برای اندازه‌گیری میزان تاثیر علمی مجلات علمی است که به طور هم‌زمان تعداد استنادات انجام شده به مقالات یک مجله و همچنین اعتبار مقالات استناد دهنده را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

در واقع sjr یک مقدار عددی است که متوسط تعداد استنادهای موزون به مدارک موجود در سه سال اخیر مجله را در سال مورد نظر نمایش می‌دهد.

پارامتر SJR به عنوان یک پارامتر تخصصی برای مقایسه مجلات علمی تعریف می‌شود، هر چه مقدار SJR بزرگ‌تر باشد مجله دارای اعتبار علمی بالاتری می‌باشد.

شاخص SCImago Journal Rank یا به اختصار SJR ژورنال Chemist برابر است با 0,115.

به این معنی که در سال ۲۰۱۷، 0,115 تعداد استناد موزون به مقالات منتشر شده مجله Chemist در سال‌های قبل (مثلاً ۲۰۱۶، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۴) انجام گرفته است. (استنادات به مدارک سال مورد نظر، در این شاخص بی‌تاثیر است).

این شاخص به تمام مقالاتی که به مدارک مجله Chemist استناد کرده‌اند، وزن یکسانی نمی‌دهد و در محاسبه ضریب sjr، به مجلاتی که خود دارای شاخص sjr بالاتری هستند، وزن بیشتری اختصاص می‌دهد. به این روش رتبه‌بندی استناد موزون گوییم.

به طور کلی سه عامل اصلی  در تعیین شاخص sjr برای یک ژورنال حائز اهمیت هستند:

  1. تعداد مقالات چاپ شده در ژورنال Chemist و تعداد استنادات دریافت شده توسط آنها.
  2. کیفیت و ضریب sjr مجلات استناد دهنده به ژورنال Chemist
  3. تعداد مقالات نمایه شده مجله Chemist در اسکوپوس

سیستم SJR با استفاده از اطلاعات گردآوری Scopus و آنالیز آن‌ها چندین پارامتر بسیار مفید را ارائه می‌دهد. در ادامه به ارائه آمار دقیق تر موارد فوق در خصوص ژورنال Chemist می پردازیم.

 

H-Index ژورنال Chemist

اچ ایندکس معیار رتبه بندی سطح نویسندگان است که می‌کوشد تا دو متغیر بهره‌وری و تأثیرگذاری علمی یک دانشمند یا محقق را اندازه‌گیری نماید.  این شاخص مبتنی بر مقالات پراستناد آن محقق و تعداد دفعات ارجاع به آن مقالات توسط سایر دانشمندان است.

از این شاخص می‌توان برای سنجش بهره‌وری و تأثیر یک مجله علمی و نیز گروهی از دانشمندان نظیر دانشمندان یک گروه، دانشگاه یا کشور استفاده کرد.

این شاخص در سال ۲۰۰۵ توسط جرج ای. هیرش، فیزیکدانِ UCSD به عنوان ابزاری برای تعیین کیفیت نسبی فیزیکدانان نظری ارائه شد و گاهی شاخص هیرش یا عدد هیرش نیز، خوانده می‌شود.

تعریف اچ ایندکس بدین شکل است که وقتی ژورنالی دارای اچ ایندکس h است منظور آن است که دارای h مقاله منتشر شده است که در مقالات دیگر، حداقل h بار به آن استناد شده است.

به طور مثال، H-index مجله Chemist برابر با 3 به این معنی است که ژورنال مورد نظر 3 مقاله دارد که برای آن ها حداقل 3 ارجاع دریافت کرده است.

بنابراین اچ ایندکس هم تعداد مقالات و هم تعداد استنادات برای هر مقاله را نشان می‌دهد. این شاخص تنها در مقایسه ژورنال های فعال در یک حوزه مشترک (در خصوص مجله Chemist حوزه های Chemical Engineering (miscellaneous) (Q4); Chemistry (miscellaneous) (Q4) منظور می باشد)، عملکرد مناسبی دارد.

 

تعداد کل مقالات چاپ شده در ژورنال Chemist

کلیه مدارک بازیابی شده را در زمان انتخاب شده شامل می‌شود. در اینجا، تمامی انواع مدارک اعم از قابل استناد یا غیرقابل استناد در نظر گرفته می‌شوند.

این تعداد هر چه عدد بزرگ‌تری باشد نشان دهنده تعداد بالای چاپ در این مجله و در نتیجه به معنای اهمیت و جایگاه بهتر آن، می‌باشد.

14 مقاله در سال 2017 در ژورنال Chemist چاپ شده است.

 

تعداد کل مدارک (دوره سه ساله) ژورنال Chemist

منظور تعداد کل مدارک منتشر شده در سه سال گذشته می‌باشد (مدارک سال انتخاب شده لحاظ نمی‌گردند).

این مطلب بدان معنی است که زمانی که سال X انتخاب می‌شود، مدارک مربوط به سال‌های X-2، X-11 و X-3 لحاظ می‌گردند.

تمامی انواع مدارک اعم از قابل استناد یا غیرقابل استناد در نظر گرفته می‌شوند.

مجموعاً در سال های 2014 و 2015 و 2016 به تعداد 37 مقاله در این ژورنال چاپ گردیده است.

 

Quartiles ژورنال Chemist

پارامتر Quartile جایگاه مجله در میان بهترین مجلات هر زمینه تخصصی را نشان می‌دهد. این پارامتر در ارزیابی کیفیت مجلات بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از دانشگاه‌های معتبر مجلاتی را که جایگاه Quartile پایینی (مثلاً Q4 و یا کلاً فاقد Q) دارند، مورد تائید قرار نمی‌دهند.

پارامتر Quartile برای ژورنال Chemist که توسط انتشارات American Institute of Chemists, Inc. به چاپ می رسد، بصورت ذیل می باشد:

Chemical Engineering (miscellaneous) (Q4); Chemistry (miscellaneous) (Q4)

مدارک قابل استناد (دوره سه ساله) ژورنال Chemist

منظور، آن تعداد از مدارک منتشر شده توسط نشریه Chemist در سه سال گذشته‌است که قابل استناد می‌باشند (مدارک مربوط به سال منتخب لحاظ نمی‌شوند). مدارک قابل استناد شامل مقالات، نقدها و مقالات کنفرانس‌ها می‌باشند.

مجموعاً در سال های 2014 و 2015 و 2016 تعداد 6 مقاله در این ژورنال قابل استناد بوده است.

 

تعداد استنادها به ازای هر مدرک (دوره دو ساله) ژورنال Chemist

منظور، میانگین تعداد استنادها به هر مدرک در یک دوره دو ساله می‌باشد.

این شاخص با در نظر گرفتن تعداد استنادهای تعلق یافته در سال جاری به مدارک منتشر شدة یک نشریه در دو سال گذشته محاسبه می‌گردد.

این به معنی استنادهای صورت گرفته در سال X به مدارک منتشر شده در سال‌های X-1 و X-2 می‌باشد. این سنجه به‌طور وسیعی به عنوان شاخص تأثیر مورد استفاده قرار می‌گیرد که برای ژورنال Chemist عددی برابر با 0,23 می باشد.

 

تعداد کل منابع (Total Refs)

این شاخص کلیه منابع کتابشناختی در یک نشریه در دوره زمانی انتخاب شده را شامل می‌شود برای ژورنال Chemist برابر است با 230.

 

تعداد منابع به ازای هر مدرک: (Ref/ Doc)

میانگین تعداد منابع به ازای هر مدرک را در سال انتخاب شده نشان می‌دهد که برای ژورنال Chemist عددی برابر با 16,43 می باشد.

موضوعات کلی مجله Chemist

بیان‌کننده فیلدهای کلی مقالات چاپ شده در مجله می‌باشد که نشان می‌دهد مجله مورد نظر برای چاپ مقالات کدام زمینه تخصصی مناسب است.

مجله Chemist، موضوعات Chemical Engineering (miscellaneous) (Q4); Chemistry (miscellaneous) (Q4) را پوشش می‌دهد.

واریز و پرداخت هزینه ارزی چاپ و پذیرش مقاله Publication Fee در Chemist

نتیجه بسیاری از فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی، تهیه یک مقاله علمی یا به اصطلاح Paper یا Article است. یک مقاله علمی می تواند به یک ژورنال (مجله) علمی پژوهشی خارجی جهت چاپ ارائه شود. بسیاری از مجلات خارجی پس از دریافت چکیده (Abstract) مقاله، آن را بررسی می نمایند و نتیجه را که می تواند پذیرش (Accept) مقاله یا رد (Reject) آن باشد به نویسنده یا نویسندگان مقاله (Author) اعلام می نمایند.

پس از این که یک مقاله جهت چاپ در یک ژورنال خارجی یا مجله بین المللی پذیرفته شد، مشابه با ارائه مقاله در کنفرانس های خارجی، معمولاً موسسه مربوطه هزینه ای را تحت عنوان هزینه چاپ مقاله (Publication Fee) دریافت می کند. مبلغ این هزینه می تواند از 30 دلار تا 500 دلار (یا سایر واحدهای ارزی مثل یورو و پوند انگلیس) و حتی در مواردی بیشتر، متغیر باشد.

 

انواع هزینه هایی که  مجله/ژورنال Chemist از محققان دریافت می کند

با توجه به نیاز های مالی مجلات برای بقای خود، استفاده از روش های درآمد زایی یک امر طبیعی می باشد.

بسیاری از مجلات علمی به سازمان ها و یا دانشگاه های معتبر جهانی وابسته هستند و ضمن دریافت بودجه چاپ مقالات را بصورت رایگان انجام می دهند، در مقابل نیز مجلات غیر وابسته و یا غیر وابسته مالی نیز با دریافت مبلغی جهت چاپ و داوری مقاله و از سوی دیگر دریافت هزینه دسترسی به نسخه کامل مقالات (Full Text) نسبت به تامین منابع مالی خود اقدام می نمایند.

اکثریت مجلات با دسترسی آزاد Open access هزینه ای بابت پردازش و قالب بندی مقالات دریافت نمی کنند، اما تعداد مجلاتی که این هزینه را دریافت می کنند، بطور قابل توجهی رو به افزایش است.

می توان گفت رایج ترین روش تامین بودجه برای مقالات با دسترسی آزاد، همین روش می باشد.

ناشران مختلف دانشگاهی سطوح مختلفی از هزینه ها را دریافت می کنند ( از کمتر از 100 دلار تا بیش از 3000 دلار).

هزینه رسیدگی به مقالات یا Processing Fee یا Submission Fee تحت عنوان هزینه انتشار در ژورنال Chemist نامیده می شود.

در واقع هزینه ای هست که مجله Chemist از نویسندگان دریافت می کند تا مقاله بر اساس دستورالعمل مجله قالب بندی شده تا در نهایت به فرم قابل چاپ در مجله درآید.

دریافت این هزینه به معنای پذیرش مقاله در مجله و ژورنال Chemist نمی باشد.

هزینه دسترسی رایگان یا Open Access به مقالات مجله / ژورنال علمی Chemist، با پرداخت این هزینه مقاله شما بصورت رایگان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و مجله Chemist بابت دسترسی به این مقاله، از خوانندگان مقاله وجهی دریافت نخواهد کرد.

این گزینه ضمن اجازه دسترسی ساده تر به مقاله شما در ژورنال Chemist، شانس ارجاعات (Citation) را افزایش می دهد.

هزینه داوری سریع، گاهی زمان رسیدگی به مقالات بصورت عادی بین 3 تا 6 ماه بطول می انجامد، در چنین مواردی مجله Chemist با دریافت هزینه ای بابت داوری سریع در زمان کمتری به مقالات رسیدگی خواهند کرد.

دقت فرمایید داوری سریع به معنی پذیرش مقاله شما در مجله Chemist نمی باشد.

هزینه انتشار، گاهی مجله Chemist پس از تایید مقالات هزینه ای بابت چاپ مقاله نیز بصورت جداگانه دریافت می کند.

 

فرآیند پرداخت هزینه ارزی چاپ و پذیرش مقاله در Chemist از طریق بازارگردی

یافته های یک پژوهش در قالب یک مقاله (Paper/Article) برای چاپ در یک ژورنال علمی (Scientific Journal) با ارسال چکیده (Abstract) آن به ژورنال شروع می شود.

و در صورت تأیید، مقاله کامل به ژورنال فرستاده می شود (Submit).

ژورنال Chemist با داوری دقیق این اختیار را دارد که مقاله را قبول (Accept) و یا رد (Reject) کند.

برای هر رشته علمی و دانشگاهی، ژورنالهای معتبر و شناخته شده ای وجود دارد.

برای چاپ مقاله در ژورنال های معتبر، عمدتا هزینه ای با عنوان Publication Fee از نویسنده مقاله دریافت می شود که مقدار آن برای ژورنال ها و مجلات مختلف، متفاوت است.

پرداخت هزینه چاپ مقالات، عمدتاً به صورت آنلاین و از طریق کارتهای اعتباری ویزا و مستر و همچنین حساب پی پال صورت می گیرید.

برای پرداخت هزینه چاپ مقاله در مجلات خارجی با استفاده از خدمات بازارگردی، بسته به این که روش پرداخت چه باشد، از یکی از روش های زیر می توانید ثبت سفارش نمایید:

پرداخت هزینه پذیرش مقاله در ژورنال Chemist از طریق پی پال (PayPal)

اکثر قریب به اتفاق پرداخت های مربوط به چاپ یا پذیرش مقاله فقط از طریق پرداخت ارزی با پی پال (PayPal) قابل انجام است.

در این صورت پس از مطالعه کامل دستورالعمل و پر کردن فرم موجود در صفحه پرداخت PayPal می توانید اقدام به ثبت سفارش نمایید تا پرداخت هزینه پذیرش یا چاپ مقاله در ژورنال ظرف حداکثر 3 ساعت انجام شود.

پرداخت آنلاین هزینه پذیرش مقاله از طریق ویزا کارت یا مستر کارت (Visa Card/Master Card)

اگر با طی کردن روند پرداخت هزینه Publication Fee یا Acceptance Fee در ژورنال  به صفحه ای رسیدید که در آن نوع کارت Visa/Master، شماره کارت (Card Number) و تاریخ انقضای کارت (Expiration Date) خواسته می شود، این بدین معناست که پرداخت از نوع قابل انجام با ویزا کارت یا مستر کارت است.

در این صورت برای پرداخت هزینه پذیرش یا چاپ مقاله در ژورنال  با ویزا کارت یا مستر کارت، پس از مطالعه کامل دستورالعمل و پر کردن فرم موجود در صفحه ثبت سایر سفارش های پرداخت ارزی می توانید اقدام به ثبت سفارش نمایید تا پرداخت هزینه چاپ یا پذیرش مقاله در ژورنال مطابق جدول زمانی سایت (معمولاً ظرف حداکثر 3 ساعت) انجام شود.

پرداخت هزینه پذیرش مقاله در ژورنال Chemist از طریق آفلاین با مستر کارت (MasterCard Offline)

با وجود این که بسیاری از پرداخت های هزینه پذیرش و چاپ مقالات ارزی با ویزا کارت یا مستر کارت به صورت آنلاین انجام می شود، اما در برخی موارد، پذیرنده، درگاه پرداخت آنلاین (Merchant) ندارد و به جای آن فایلی را در اختیار شما می گذارد که حاوی یک فرم است.

شما بایستی پس از دانلود فایل، آن را چاپ (پرینت) نمایید، سپس فرم موجود در آن را با خودکار پر نموده و اطلاعات مستر کارت یا ویزا کارت خود را در آن وارد کنید و زیر آن را امضا نمایید.

پس از آن می توانید فرم پر شده را برای موسسه مربوطه پست یا فکس نموده و یا اسکن آن را برایشان ایمیل کنید.

بدین ترتیب بعد از رسیدن فرم به دست پذیرنده، آنها با اطلاعاتی که شما فرستاده اید، با استفاده از دستگاهی شبیه به ATM، مبلغ مورد نظر را از کارت شما کسر می کنند و بدین ترتیب پرداخت شما انجام می شود.

این روش اصطلاحاً پرداخت آفلاین نامیده می شود. بنابراین برای انجام یک پرداخت شما به یک کارت ارزی بین المللی مثل مسترکارت یا ویزا کارت نیاز دارید تا بتوانید اطلاعات پشت و روی کارت را در فرم مربوطه درج کنید و فرم پر شده را به روشی برای موسسه مورد نظر خود ارسال کنید.

در صورت نیاز به مسترکارت فیزیکی می توانید از طریق صفحه خرید مسترکارت فیزیکی، یک کارت ارزی خریداری نمایید و با استفاده از آن پرداخت آفلاین هزینه پذیرش و چاپ مقاله در ژورنال Chemist را انجام دهید.