Home / مشاوره / در خصوص ویزای تحصیلی و توریستی کانادا و کبک / آیا با ویزای کار work permit خود می توانم برای هر کارفرمایی در کانادا کار کنم؟

آیا با ویزای کار work permit خود می توانم برای هر کارفرمایی در کانادا کار کنم؟

خیر. با ویزای کار work permit خود نمی توانید برای هر کارفرمایی کار کنید. ویزای کار work permit اغلب مربوط به یک کارفرمای خاص می شوند و تنها به شما اجازه کار برای آن کارفرما را می دهند. کارفرمای شما پیش از استخدام نیاز به دریافت مجوز LMO مثبت از اداره استخدام و توسعه اجتماعی کانادا دارد. در بعضی موارد، فرد خارجی می تواند یک اجازه کار باز open work permit بگیرد که در این صورت می تواند برای هر کارفرمایی که مایل باشد کار کند و مختص به یک کارفرما نمی باشد. Open work permit مختص به یک شغل نیست به این معنی که هیچ پیشنهاد شغلی و یا مجوز از سوی اداره استخدام و توسعه اجتماعی (LMO) برای این نوع ویزا مورد نیاز نیست.

همچنین، فرد شاغل خارجی نمی تواند برای یک کارفرمای فاقد صلاحیت تقاضای ویزای کار work permit دهد. کارفرمایی که فاقد صلاحیت باشد اجازه شرکت در برنامه نیروی کار خارجی موقت را به مدت 2 سال ندارد. کارفرما در صورتی فاقد صلاحیت شناخته می شود که در ظول 2 سال گذشته بدون داشتن توجیه منطقی حقوق کافی، شرایط کاری و استخدام مشابه به نیروی کار خارجی ارائه ندهد.

لیست کارفرمایان فاقد صلاحیت برای ویزای کار work permit را می توانید در این لینک ببینید.

در صورتیکه قصد دارید برای یک کارفرمای فاقد صلاحیت کار کنید تقاضای ویزای کار work permit شما پذیرفته نمی شود.

x

Check Also

بررسی درخواست ویزای کار موقت work permit application چه مدت زمان می برد؟

بررسی درخواست ویزای کار موقت work permit application چه مدت زمان می برد؟

زمان بررسی درخواست ویزای کار موقت work permit application متغیر است و به نوع درخواستی که سابمیت کرده اید بستگی دارد. اطلاعات مربوط به مدت زمان بررسی درخواست ها را می ...