Home / مشاوره / در خصوص ویزای تحصیلی و توریستی کانادا و کبک / بررسی درخواست ویزای کار موقت work permit application چه مدت زمان می برد؟

بررسی درخواست ویزای کار موقت work permit application چه مدت زمان می برد؟

زمان بررسی درخواست ویزای کار موقت work permit application متغیر است و به نوع درخواستی که سابمیت کرده اید بستگی دارد. اطلاعات مربوط به مدت زمان بررسی درخواست ها را می توانید به صورت آنلاین در این لینک مشاهده نمایید. این اطلاعات مرتب به روز می شوند، پس بهترین راه برای کسب آگاهی از مدت زمان رسیدگی به پرونده چک کردن این بخش می باشد.

برای درخواست هایی که خارج از کانادا سابمیت شده اند، می توانید به وبسایت سفارت کانادا و یا مرکز ویزای کانادا در کشوری که درخواست ویزای کار خود را سابمیت می نمایید مراجعه کنید.

متقاضیان ساکن ایران که بایستی از طریق سفارت کانادا درترکیه اقدام نمایند برای اطلاعات بیشتر در مورد مدت زمان رسیدگی به درخواست ویزای کار خود می توانند به لینک سفارت کانادا در ترکیه مراجعه کنند: turkey.gc.ca

می توانید با وارد نمودن tracking number و تاریخ تولد در این vfsglobal.ca از وضعیت درخواست ویزای کار خود مطلع شوید.

x

Check Also

آیا ویزای کار موقت Work Permit شرایط خاصی را شامل می شود؟

آیا ویزای کار موقت Work Permit شرایط خاصی را شامل می شود؟

هر نوع شرایطی که ویزای کار موقت شما شامل شود مستقیم بر روی ویزا قید می شود. چنانچه هیچ شرایطی برای کار کردن شما بر روی ویزای کار موقت قید ...