Home / مشاوره / در خصوص آزمون تافل / نمرات آزمون تافل اینترنتی Internet-Based TOEFL test به چه شکل است؟

نمرات آزمون تافل اینترنتی Internet-Based TOEFL test به چه شکل است؟

سیستم نمره دهی آزمون تافل اینترنتی Internet-Based TOEFL test

نمرات آزمون تافل اینترنتی Internet-Based TOEFL test در هر 4 بخش Reading, Listening, Speaking, Writing نمرات جداگانه و یک نمره کلی را در بر می گیرد:

  • Reading از 0 تا 30
  • Listening از 0 تا 30
  • Speaking از 0 تا 30
  • Writing از 0 تا 30
  • نمره کلی از 0 تا 120

نمره کلی آزمون تافل اینترنتی مجموع نمرات چهار توانایی (Skills) می باشد.

گزارش ریپورت آزمون تافل اینترنتی Internet-Based TOEFL test

گزارش report نمرات آزمون تافل اینترنتی شامل نمرات جداگانه هر بخش، نمره کلی و ارائه نظر در مورد توانایی زبانی که در سطح نمره آزمون دهنده به طور معمول از وی انتظار می رود.

گزارشات نمرات آزمون تافل اینترنتی تنها آخرین آزمون را در بر می گیرد. اما در آزمون جی آر ای گزینه ScoreSelect این انتخاب را به آزمون دهندگان می دهد که از بین آزمون هایی که در 5 سال گذشته شرکت نموده اند یک یا بیشتر را برای ارسال به دانشگاه های مورد نظر خود انتخاب نمایند. نمرات آزمون تافل اینترنتی به طور کامل (شامل نمرات هر 4 بخش و نمره کلی)گزارش می شوند.

در پایان آزمون تافل اینترنتی شما این انتخاب را خواهید داشت که نمرات خود را کنسل نمایید. البته این طور نیست که تقاضای کنسل شدن بخش خاصی از آزمون را داشته باشید و با انتخاب گزینه Cancel my scores نمرات آزمون تافل اینترنتی به طور کامل کنسل خواهد شد و امکان گزارش نمرات آزمون تافل اینترنتی یا مشاهده آنلاین نمرات شما وجود ندارد.

x

Check Also

در آزمون تافل اینترنتی ساختار بخش های Reading, Listening, Speaking, Writing چگونه است؟

در آزمون تافل اینترنتی ساختار بخش های Reading, Listening, Speaking, Writing چگونه است؟

فهرست مطالب این بخشساختار آزمون تافل اینترنتی به چه صورت است؟بخش Readingبخش Listeningبخش Speakingبخش Writing ساختار آزمون تافل اینترنتی به چه صورت است؟ بخش Reading بخش Reading در آزمون تافل اینترنتی ...