Home / مشاوره / در خصوص آزمون تافل / قبل از آزمون تافل اینترنتی TOEFL iBTچه اقداماتی باید انجام دهم؟

قبل از آزمون تافل اینترنتی TOEFL iBTچه اقداماتی باید انجام دهم؟

به اکانت آنلاین تافل اینترنتی خود TOEFL iBT در سایت ETS مراجعه و بر روی گزینه “View Orders” کلیک نمایید.

چهار دریافت کننده رایگان گزارش رسمی نمرات تافل اینترنتی TOEFL iBT را تا پیش از 10 شب قبل از آزمون انتخاب کنید (البته درصورتیکه هنگام ثبت نام چهار دانشگاه مورد نظر را انتخاب نکرده اید) و یا تغییرات لازم را در صورت نیاز انجام دهید. به این ترتیب که به اکانت آنلاین خود وارد شده و به قسمت View Orders بروید. از فهرست ارائه شده اولین دریافت کننده نمره recipient را انتخاب نمایید.

اولین Recipient انتخاب شده را تأیید و پس از آن در صورت لزوم دانشکده department را مشخص نمایید. پس از آن با کلیک بر روی گزینه “add another recipient” می توانید سایر دانشگاه های دریافت کننده نمره تافل (تا حداکثر 4 دانشگاه) انتخاب نمایید. چنانچه دانشگاه های دریافت کننده نمره را پس از ددلاین ساعت 10 شب قبل از آزمون وارد کنید، مجبور به پرداخت هزینه 18 دلار آمریکا به ازاء هر گزارش نمره خواهید بود. دریافت کنندگان نمره را نمی توان پس از ددلاین 10 شب تغییر داد و یا حذف نمود.

تأییدیه ثبت نام registration confirmation را دوباره بررسی کنید و مطمئن شوید تغییری در مرکز برگزاری آزمون تافل اینترنتی TOEFL iBT رخ نداده است (به عنوان مثال تاریخ و یا ساختمان محل آزمون) و در روز آزمون شماره ثبت نام registration number را همراه خود به جلسه آزمون ببرید.

کارت شناسایی معتبر داشته باشید (کارت ملی یا گذرنامه) که دقیقا مطابق نام و نام خانوادگی که به هنگام ثبت نام تافل اینترنتی TOEFL iBT استفاده نموده اید باشد و حتما به همراه خود سر جلسه آزمون ببرید. در غیر این صورت، از حضور در جلسه منع شوید و هزینه ثبت نام شما بازپرداخت refund نگردد.

برای حضور برنامه سفر داشته باشید طوریکه 30 دقیقه پیش از آغاز آزمون تافل در جلسه حاضر باشید. بر روی تأییدیه ثبت نام شما آدرس دقیق مرکز برگزاری آزمون موجود است.

x

Check Also

در آزمون تافل اینترنتی ساختار بخش های Reading, Listening, Speaking, Writing چگونه است؟

در آزمون تافل اینترنتی ساختار بخش های Reading, Listening, Speaking, Writing چگونه است؟

فهرست مطالب این بخشساختار آزمون تافل اینترنتی به چه صورت است؟بخش Readingبخش Listeningبخش Speakingبخش Writing ساختار آزمون تافل اینترنتی به چه صورت است؟ بخش Reading بخش Reading در آزمون تافل اینترنتی ...