Home / مشاوره / در خصوص آزمون تافل / در روز آزمون تافل آی بی تی TOEFL iBT test چه نکاتی را باید در نظر بگیرم؟

در روز آزمون تافل آی بی تی TOEFL iBT test چه نکاتی را باید در نظر بگیرم؟

مواردی که می توانید با خود به جلسه آزمون تافل آی بی تی TOEFL iBT test ببرید

مدارک شناسایی تنها اقلام شخصی هستند که اجازه دارید در جلسه آزمون همراه خود داشته باشید. آوردن موبایل و سایر دستگاه های الکترونیکی به سالن امتحان ممنوع می باشد.

در روز آزمون کارت شناسایی معتبر valid ID و شماره ثبت نام registration number به همراه داشته باشید.

نکات حضور در جلسه آزمون تافل آی بی تی TOEFL iBT test

یادداشت برداری به هنگام آزمون

آزمون دهندگان اجازه دارند در طول آزمون تافل آی بی تی هر زمان که مایل باشند یادداشت برداری نمایند. در پایان آزمون همه یادداشت ها جمع آوری شده و به منظور اطمینان از امنیت آزمون تافل آی بی تی در محل آزمون test center بایگانی می شوند.

استفاده از هدفون برای آزمون

در طول آزمون هدفون مخصوص که صدای اطراف را کاملا می گیرند به اضافه میکروفن (برای صحبت کردن در بخش Speaking) در اختیار آزمون دهندگان قرار داده می شود.

آزمون تافل آی بی تی TOEFL iBT test شامل 4 بخش می باشد و آزمون دهنده موظف است به کلیه بخش های آزمون پاسخ بدهد و نمی تواند فقط یک بخش را برای پاسخگویی انتخاب نماید. کل آزمون تافل آی بی تی همزمان در یک روز گرفته می شود و به منظور دریافت نمره باید حداقل به یک پرسش در بخش Reading و یک پرسش در بخش Listening پاسخ داده شود، یک مقاله در بخش Writing تایپ گردد و یک تمرین Speaking کامل شود.

زمانبندی حضور در جلسه آزمون تافل آی بی تی TOEFL iBT test

دقت داشته باشید که حداقل 30 دقیقه قبل از شروع آزمون تافل آی بی تی TOEFL iBT test در مرکز برگزاری آزمون حاضر باشید. در صورت دیر رسیدن احتمال این هست که از حضور در جلسه آزمون منع شوید و هزینه ثبت نام نیز به شما بازگردانده Refund نمی گردد. در طول آزمون یک استراحت 10 دقیقه ای خواهید داشت. آزمون تافل آی بی تی حدودا 4 ساعت به طول می انجامد و بیشتر از این محدوده زمانی به شما فرصت ادامه آزمون داده نمی شود. هیچ گونه دستگاه الکترونیکی یا وسایل شخصی نمی توانید به داخل سالن امتحان بیاورید.

هر زمان که مایل باشید می توانید در طول آزمون تافل آی بی تی از سرویس بهداشتی استفاده نمایید، اما به خاطر داشته باشید که کل زمان آزمون 4 ساعت است و در زمانی که بیرون از سالن هستید زمان متوقف نمی شود. برای تمام آزمون دهندگان یک استراحت اجباری 10 دقیقه ای پس از پایان بخش های Reading و Listening آزمون وجود دارد. چنانچه به هر دلیلی نیاز به ترک سالن دارید دست خود را بالا برده، قبل از خارج شدن از اتاق و پس از ورود کارت شناسایی خود را به مسئول آزمون نشان دهید. در طول آزمون و در زمان استراحت بین آزمون به هیچ وجه نباید از موبایل یا هر وسیله الکترونیکی دیگر استفاده نمایید.

x

Check Also

در آزمون تافل اینترنتی ساختار بخش های Reading, Listening, Speaking, Writing چگونه است؟

در آزمون تافل اینترنتی ساختار بخش های Reading, Listening, Speaking, Writing چگونه است؟

فهرست مطالب این بخشساختار آزمون تافل اینترنتی به چه صورت است؟بخش Readingبخش Listeningبخش Speakingبخش Writing ساختار آزمون تافل اینترنتی به چه صورت است؟ بخش Reading بخش Reading در آزمون تافل اینترنتی ...