Home / اپلیکیشن فی دانشگاه ها

اپلیکیشن فی دانشگاه ها

بمنظور پرداخت هزینه ثبت نام و اپلیکیشن فی دانشگاه های آمریکا، کانادا، استرالیا، آسیا و اروپا نیاز به کارت اعتباری بین المللی (ویزاکارت، مسترکارت ) می باشد. و از آنجا که بدلیل تحریم های بانکی علیه کشور عزیزمان ایران، کارت های بین المللی ویزا و مستر (Visa Card & Master Card) در دسترس اکثر افراد در ایران نمی باشد، شما می توانید از طریق استفاده از خدمات بازارگردی اقدام به پرداخت هزینه ثبت نام و اپلیکیشن فی دانشگاه های آمریکا، کانادا، استرالیا، آسیا و اروپا نمائید.

به این منظور، از قسمت ذیل، نوع پرداخت مورد نظرتان را انتخاب نموده و پس از مطالعه راهنمایی های مفیدی که در خصوص هرکدام از خدمات پرداخت هزینه ثبت نام و اپلیکیشن فی دانشگاه های آمریکا، کانادا، استرالیا، آسیا و اروپا ذکر شده است، در 3 قدم سفارش خود را برای ما ارسال نمائید و همکاران ما در کمتر از یک ساعت اقدام به پرداخت هزینه ثبت نام و اپلیکیشن فی دانشگاه های آمریکا، کانادا، استرالیا، آسیا و اروپا برای شما می نمایند.

پرداخت هزینه اپلیکیشن فی دانشگاه های استرالیا

پرداخت هزینه ثبت نام دانشگاه های استرالیا

بسیاری از سرویسهای دانشگاهی و پژوهشی رایگان نبوده و تنها روش پرداخت وجه این سرویسها از طریق کارتهای اعتباری بین المللی امکان پذیر است، که متقاضیان اینگونه خدمات و سرویس ها میتوانند از خدمات کارتهای اعتباری ما (ویزا، مستر و پیپال ) جهت پرداخت اینگونه هزینه ها استفاده نمایند. مراحل پرداخت اپلیکیشن فی متناسب با نوع دانشگاه و کشور مربوطه ...

Read More »

پرداخت هزینه اپلیکیشن فی دانشگاه های آمریکا

پرداخت هزینه ثبت نام دانشگاه های آمریکا

بسیاری از سرویسهای دانشگاهی و پژوهشی رایگان نبوده و تنها روش پرداخت وجه این سرویسها از طریق کارتهای اعتباری بین المللی امکان پذیر است، که متقاضیان اینگونه خدمات و سرویس ها میتوانند از خدمات کارتهای اعتباری ما (ویزا، مستر و پیپال ) جهت پرداخت اینگونه هزینه ها استفاده نمایند. مراحل پرداخت اپلیکیشن فی application fee متناسب با نوع دانشگاه و ...

Read More »

پرداخت هزینه اپلیکیشن فی دانشگاه های کانادا

پرداخت هزینه ثبت نام دانشگاه های کانادا

بسیاری از سرویسهای دانشگاهی و پژوهشی رایگان نبوده و تنها روش پرداخت وجه این سرویسها از طریق کارتهای اعتباری بین المللی امکان پذیر است، که متقاضیان اینگونه خدمات و سرویس ها میتوانند از خدمات کارتهای اعتباری ما (ویزا، مستر و پیپال ) جهت پرداخت اینگونه هزینه ها استفاده نمایند. مراحل پرداخت اپلیکیشن فی متناسب با نوع دانشگاه و کشور مربوطه ...

Read More »

پرداخت هزینه اپلیکیشن فی دانشگاه های اروپا

پرداخت هزینه ثبت نام دانشگاه های اروپا

بسیاری از سرویسهای دانشگاهی و پژوهشی رایگان نبوده و تنها روش پرداخت وجه این سرویسها از طریق کارتهای اعتباری بین المللی امکان پذیر است، که متقاضیان اینگونه خدمات و سرویس ها میتوانند از خدمات کارتهای اعتباری ما (ویزا، مستر و پیپال ) جهت پرداخت اینگونه هزینه ها استفاده نمایند. مراحل پرداخت اپلیکیشن فی متناسب با نوع دانشگاه و کشور مربوطه ...

Read More »

پرداخت هزینه اپلیکیشن فی دانشگاه های آسیا

پرداخت هزینه ثبت نام دانشگاه های آسیا

بسیاری از سرویسهای دانشگاهی و پژوهشی رایگان نبوده و تنها روش پرداخت وجه این سرویسها از طریق کارتهای اعتباری بین المللی امکان پذیر است، که متقاضیان اینگونه خدمات و سرویس ها میتوانند از خدمات کارتهای اعتباری ما (ویزا، مستر و پیپال ) جهت پرداخت اینگونه هزینه ها استفاده نمایند. مراحل پرداخت اپلیکیشن فی متناسب با نوع دانشگاه و کشور مربوطه ...

Read More »